top of page

MEDLEMSVILLKOR

FaR - fysisk aktivitet på recept

Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Du som behöver stöd för att komma igång med det kan få fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du får stöd av din vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till dina behov, förutsättningar och önskemål. Läs mer på 1177.

 

Träningsverket Danderyd erbjuder ett rabatterat medlemskap för dig med fysisk aktivitet på recept. I FaR-medlemskapet ingår samma träningsutbud  som i ett Ordinarie medlemskap. En medlem med fysisk aktivitet på recept har möjlighet att köpa FaR-kort två gånger per kalenderår (räknat från kortets startdatum). FaR-medlemskap kan endast tecknas på plats på anläggningen mot uppvisande av FaR-recept och legitimation.

bottom of page